ШУМСКИ ФОНД – БЕОЧИН


Šume Beočina

Šume Beočina

Општинa Беочин је смештена на обали Дунава, у подножју Фрушке Горе. Укупна површина Општине је 18.590 ha, од чега је 8.484 ha (46 %) пољопривредног и 7.701,22  ha (41,43%) шума и шумског земљишта.

Читава површина је на северној подгорини Фрушке горе и услед тога је планинска.

Шуме су обновљиви природни ресурс, који самим постојањем непосредно утичу на климу и водни режим, односно на очување природних карактеристика животне средине. Оне  су  добро од општег интереса због општекорисних функција и привредног значаја.

Основне  функције шуме су заштитна, културно-социјална и производа, а у оквиру њих су:

 • Заштита земљишта од ерозије;
 • Заштита земљишта од разорне снаге ветрова;
 • Смањење температурних разлика;
 • Производња огромне количине кисеоника;
 • Здравствена и рекреациона;
 • Биолошка разноврсност флоре и фауне ( биодиверзитета ) и природних

станишта;

 • културолошка;
 • обезбеђивање материјалних добара кроз приносе, које даје у дрвној маси, дивљачи, лековитом и ароматичном биљу, самониклом воћу и печуркама.

Највише површина под шумама се налази у КО Беочин, а најмање у КО Луг. У општини Беочин су подручја  Националног парка Фрушка гора са режимима I, II и III степена заштите, као и његове заштитне зоне.

Цела територија општине Беочин се дели на неколико геоморфолошких целина:

 • Планинску подгорину;
 • Лесну зараван;
 • Поточне доли;
 • Алувијалну раван Дунава.

Планинска подгорина има четири терасе. Највиша тераса Фрушке горе је Венац од Змајевца (453 м), преко Црвеног чота (539 м), Липова чота (472 м), Летенке (459 м),Вармецког чота (444 м) до Венца   (451 м), јужно од шумарских и лугарских кућа Трешњевац и Раван. Трећа тераса је  јасно изражена; делови немају исту висину (од 310-360 м). Њени  делови су:  Кестен (302 м), западно одЛединаца, Думбово (322 м), западно од  Раковца (314 м), Возарев чот (359 м), Бела глава (336 м), Дреновац (329 м)  западно од Грабова,  Широка глава (310 м) итд. Од Венца је  растављена стрмим одсецима. Тамо где нема друге терасе, ови одсеци имају висину од 100 до 140 m.

Евидентирано је велико богатство биљних  врста, посебно аутохтоних и унесених врста дрвећа. Заступњене су изданачне и мешовите састојине. Најзаступљеније су шуме америчког јасена, домаће тополе и врбе.

Највећи  део  шума  КО  Беочин  је  у  оквиру  Националног парка “Фрушка гора“  површине од 6 544,92 ha и ЈП “Војводинашуме“, ШГ “Нови Сад“ површине од 607,01 ha. Остали део  шума чине шуме осталих корисника.

Велики је  привредни потенцијал ових шума. Користе се за производњу техничког и целулозног дрвета.

Остале шуме и ваншумско зеленило  су: ритске шуме Подунавља, шуме и ваншумско зеленило заштитне зоне Националног парка, шуме пригорја Фрушке горе као и зеленило заштитних појасева  у подручју потока и путних појасева, зеленило викенд зона и зеленило насеља.

Ваншумско зеленило  је присутно на територији Општине, али то су простори са мало елемената природне средине. Ово зеленило не повезује мање површине под шумама са Националним парком и шумама уз Дунав, што се одражава на  био-еколошки систем, јер је  изложен негативним утицајима  ветра и ерозије под ударом оборина.  Осиромашују споне  флоре и фауне, али ремете се и слабе међусобни односи унутар врста.

Свеобухватни циљеви коришћења и уређења шума су:

Побољшање стања шума постићи ће се превођењем изданачких у високе шуме.

Повећање површина под шумама се може спровести на пољопривредним земљиштима VI, VII и VIII бонитетне класе, у граничним зонама индустријских објеката и саобраћајница, на подручјима  изворишта вода  и на  јаловиштима.

Autor: MPG71

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s