ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA OPŠTINE MIONICA


Najznačajniji potencijali Opštine Mionica su prirodni resursi. Ovo je strateško opredeljenje, koje podrazumeva održiv razvoj.

Zaštita životne sredine i očuvanje prirodnih resursa može se uspešno sprovoditi kroz: pravna akta, interna pravila i dogovore. Na taj način se postiže integralna zaštita prirodnih resursa i obuhvataju se  područja, koja se degradiraju  usled  negativnih uticaja  poljoprivrede, vodoprivrede, šumske privrede,  saobraćaja i dr. Da bi se relizovala integralna zaštita životne sredine i prirodnih resursa potrebno je obezbediti:

 1. Racionalno korišćenje poljoprivrednog  zemljišta visokih bonitetnih klasa;
 2. Zaštitu ekoloških  područja;
 3. Sprečavanje erozije zemljišta i pojave klizišta;
 4. Očuvanje šuma;
 5. Pošumljavanje;
 6. Očuvanje prirodnog biljnog pokrivača i priobalne vegetacije;
 7. Zaštitu voda i racionalno korišćenje;
 8. Regulaciju bujičnih vodotokova;
 9. Plansku eksploataciju sirovina;
 10. Zaštiti i unaprediti prirodne elemente pejzaža;
 11. Racionalno/štedljivo koristiti neobnovljive prirodne resurse;
 12. Zaštititi istorijske kulturne predele;
 13. Uključivanje u evropsku inicijativu formiranja „Staza nasleđa“.

Radi racionalnijeg i efikasnijeg korišćenja proizvodnog potencijala poljoprivrednog zemljišta potrebno je raditi na stalnom  poboljšanju bonitetnih svojstava raspoloživog zemljišta uz zadržavanjae kvalitetnih kategorija boniteta, ali i kontrolisati korišćenje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta isključivo u funkciji poljoprivrede.

Od posebnog značaja je očuvanje i zaštita osetljivih ekoloških regija u cilju obezbeđivanja  bioloških  funkcija  i strukture predela (Maljen, Suvobor, reka i kanjon Ribnice, pećine).

Obavezno treba da se zabrani potpuna seča i goloseča, posebno u klisurama reka i potoka i na terenima velikog nagiba da bi se predupredila erozija zemljišta, a sa istim ciljem zatravnjivati i pošumljavati oranica i pašnjaka VII i VIII katastarske klase.

Zaštita šuma obuhvata pošumljavanje, negu, zaštitu od požara, štetočina i insekata, divlje seče, očuvanje biodiverziteta ( svih biljnih i životinjskih vrsta u autohtonom obliku i njihovih staništa i dr.

U cilju očuvanje prirodnog biljnog pokrivača i priobalne vegetacije neophodno je očuvati i negovati autohtone šume ribničke klisure i okolnih brda.

Radi zaštite izvorišta visokokvalitetnih podzemnih voda potrebno je primeniti predviđene režime korišćenja isključivo u svrhe vodosnabdevanja, a  korišćenje termomineralnih voda isključivo u funkciji turizma i lečenja uz obavezne mere zaštite.

Da bi se  sprečilo nepovratno oštećenje pejzaža i prirode, potrebno je sprovoditi plansku eksploataciju sirovina (kamen) uz kontrolu predviđenih mera zaštite.

U naseljima i selima treba zaštiti prepoznatljive delove  pejzaža: potoci, priobalna vegetacija,  drvoredi, živice i dr.

Posebno treba očuvati prirodne resurse, koji ne mogu da se obnove. Njihovo korišćenje treba da bude strogo kontrolisano i veoma  štedljivo.

Istorijski kulturne predele ( istorijski lokaliteti i karakteristični etnografski predeli) treba da podležu posebnim merama zaštite kako bi bili mogli da se uvrste u „Staze nasleđa“, odnosno  u  mrežu prirodnih i kulturnih predela i istorijskih mesta kako bi se obezbedila raznovrsna i atraktivna  turistička ponuda.

Procena uticaja na životnu sredinu je značajna  preventivna mera za zaštitu životne sredine i to: ljudi, flore, faune, zemljišta, vazduha, klime, pejsaža, materijalnih i kulturnih dobara; identifikuju se mogući činioci degradcije životne sredine i donose adekvatne mere za sprečavanje njihovih štetnih uticaja.

Autor: MPG71

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s