ШУМАРТВО БЕОГРАДA


Ada-Ciganlija

Ada-Ciganlija

Значај и функције шума

Шумама већих и индустријских градова Републикие Србије није поклањана адекватна пажња. Није постојао одговарајући интерес друштва, али и научне и стручне јавности  за валоризацију еколошких и осталих функција шума.

Шуме су у протеклом периоду биле значајне, скоро искључиво, са економског становишта као производно – сировински потенцијал за производњу дрвета. Шумски екосистеми су најстабилнији терестрични екосистеми. У Београду, посебно због специфичног стања животне средине, шуме  у ужој и широј зони града морају да добију много већи значај превасходно са  новим функционалним приоритетима у складу са принципима одрживог развоја, очувања и унапређења  животне средине.

Дрвеће и зелене површине имају незаменљиву функцију у побољшању услова за живот у урбаним срединама.

Подизање и управљање урбаним шумама доприноси одржавању и побољшавању  квалитета животне средине, али и друштвеним и економским добробитима за урбано друштво. У ужем смислу урбано шумарство обухвата оржавање и уређивање шума, а повезано је са  са пејзажном архитектуром и  уређивањем  паркова,  а  у  ширем  смислу

укључује проблеме вода, станишта дивљих врста, могућности рекреације,  рециклажу комуналног отпада.

Урбано шумарство пружа је импресивне користи друштву. Шуме и зелене површине позитивно делују на:

 • Модификовање температурних екстрема;
 • Природан су филтер ваздуха;
 • Апсорбовње  буке;
 • Побољшање микроклиме;
 • Заштиту  и унапређење осталих природних ресурса (земљиште, вода,   дивљ фауна);
 • Побољшање естетике градова;
 • Психофизичко здравље становника;
 • Повећање запошљавања;
 • Едукацију становништва;
 • Рекреацију становништва

Мултифункционална-интегрална валоризација шумских ресурса базира се на три основна принципа:

 • Одрживо–интегрално шумарство;
 • Управљање екосистемима;
 • Мултифункционална валоризација шумских ресурса

У Закону о шумама дефинисане су следеће функције:

 • Производна функција (tabela 1);
 • Заштитна функција (tabela 2);
 • Општекорисне функције (tabela 3);
 • Рекреативне функције (tabela 3)

Табела 1. Процена релативних вредности производне функције градских државних шума  Београда

Локалитет Производња 

дрвета

Производња здравствено безбедне 

хране и лековитог биља

Производња осталих 

шумских производа

 

%*

Кошутњак 10 3 2 15
Топчидер 5 5
Миљаковачка 

шума

10 2 2 14
Јајинци 5 3 5 13
Торлак 15 5 20
Степин Луг 10 5 5 20
Звездара 5 5
Бањичка Шума 5 5 10
Макиш 5 3 5 13
Ада Циганлија 5 3 2 10
Шуме уз ауто-пут Бг-Зг до Сурчина 10 10

У производњи дрвета предњачи Торлак са 15 % (рачунато у односу на укупне функције шума у вредности од 100 %), а затим са 10 % Кошутњак, Миљаковачка шума, Степин Луг И шуме уз аутопут Београд-Загреб.

Табела 2. Процена релативних вредности заштитно-регулаторне функције државних шума Београда

Локалитет Заштита земљишта Заштита вода Микроклима града и 

квалитет ваздуха

 

%*

Кошутњак 10 10 10 30
Топчидер 10 10 20 40
Миљаковачка 

шума

10 10 20 40
Јајинци 10 10 16 26
Торлак 20 10 20 50
Степин Луг 20 10 15 45
Звездара 10 10 25 45
Бањичка шума 5 5 30 40
Макиш 10 20 17 47
Ада Циганлија 10 15 10 35
Шуме уз ауто-пут Бг-Зг до Сурчина 5 5 50 60

Паралелно са повећањем површина под шумским екосистемима, треба интензивније радити на валоризацији општекорисних функција постојећих шумских комплекса.

Функција заштита земљишта најефиканија је на Торлаку и Степином Луку (20 %); заштита вода у Макишу (20 %); микроклима града и квалитет ваздуха у шумама  уз аутопут Београд-Загреб (50 %).

Табела 3. Процена релативних вредности социо-културне функције градских државних шума Београда

Локалитет Рекреативна Заштитата природе и уређење простора** Едукативна  

%*

Кошутњак 30 15 10 55
Топчидер 30 20 5 55
Миљаковачка 

шума

28 13 5 46
Јајинци 15 30 6 51
Торлак 5 20 5 30
Степин Луг 20 10 5 35
Звездара 25 20 5 50
Бањичка 

Шума

15 25 10 50
Макиш 20 15 5 40
Ада Циганлија 40 10 5 55
Шуме уз ауто-пут 

Бг-Зг до Сурчина

10 15 5 30

Извор (за табеле 1-3): Интегрална валоризација шумских ресурса Београда, Шумарски факултет,  Београд

* Изражен је проценат у односу на укупне функције шума као вредност од 100%.

** Узгој дивљачи и друге фауне је приказан у социо-културној функцији “заштита природе и уређење простора”.

Код нас, шуме као екосистем, имају значајно место у републичком Закону о заштити животне средине и ратификованим бројним међународним резолуцијама, и другим правним актима, којих се наша земља мора придржавати.

Газдовање шумама на територији Београда

Шумско газдинство Београд, у оквиру ЈП Србијашуме, остварује своју делатност преко четири шумске управе, две радне јединице и једног расадника:

 • ШУ Авала (2.774 ha);
 • ШУ Земун (2.288 ha);
 • ШУ Рит (6.104 ha);
 • ШУ Липовица (5.642 ha);
 • РЈ за озелењавање и расадничку производњу;
 • РЈ за угоститељство и туризам;
 • Расадник Топчидер

Autor: MPG71

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s