ЛОВСТВО ОПШТИНE БЕОЧИН


На територији општине Беочин ловне површине су ловишта: “Национални парк Фрушка гора“, “Чот“ и “Сусек-рибњак“. Ловиштем “Национални парк Фрушка гора“ управља Национални парк Фрушка гора, ловиштем “Чот“ ловачко удружење из Беочина, а “Сусек-рибњак“ ДТД Рибарство из Петроварадина.

Ловиште представља ловно привредну целину, која обезбеђује еколошке услове за успешан узгој, заштиту и коришћење одређене или више врста дивљачи.

Основ газдовања  ловиштем су:

 • Површина ловишта;
 • Бонитет;
 • Капацитет;
 • Уређеност;
 • Одржавање.

Ловиштем газдује ловачко удружење, које мора да има професионалну и стручну службу – квалификована лица са прописаном стручном спремом.

Ловачко удружење „Срндаћ“ Беочин основала су ловачка друштва Беочина, Раковца,  Баноштора, Грабова, Свилоша, Сусека и Луга. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије установило је ловиште „Чот“, које је дато на газдовање Ловачком савезу Србије, а преко Ловачког удружења „Срндаћ“.

Укупна површина Ловишта „Чот“ износи 11.457 ha.

Површине по категоријама  земљишта Ловишта „Чот“

Категорија земљишта

ha

%

Шуме и шумско земљиште

1 310

11,43

Ливаде и пашњаци

2 015

17,58

Њиве

5 201

45,39

Воћњаци и виногради

913

7,97

Трстеници, баре и воде

231

2,01

Остала земљишта

1 787

15,59

Укупно

11 457

100,00

Izvor: 80 година Ловачког друштва „Салаксија“ Раковац, 130 година Ловиштa „Раковац“, 2006.

Површина Ловишта „Чот“ подељена је на ловне (9 357 ha) и неловне (2 100 ha).

Према власништву ово ловиште је приватно (59%) и државно (41%), али су шуме и шумско земљиште скоро у потпуности у државном власништву.

У ловиштима су најзаступљеније стално гајене врсте дивљачи: срна, дивља свиња и јелен обичан, али и врсте ситне и пернате дивљачи. У ловишту “Сусек-рибњак“ је заступљена перната дивљач и то: патка-глувара, патка-кржуља и лиска. Највећи део  ловишта “Сусек-рибњак“ је рибњак.

У ловиштима постоје повољни услови за гајење и репродукцију дивљачи.  Отвореног су типа. У свим ловиштима налази се велики број  ловно-техничких објеката и то: ловачке куће и домови, хранилишта, појилишта и солишта за дивљач, чеке, ограђене ремизе за прихват фазана, чардаци за храну.

Један од значајних проблема у ловиштима произилазе из чињенице да су на падинама Фрушке горе подигнута бројна викенд насеља, која се ограђују и жичаним оградама, што представља сметњу кретању дивљачи.

Циљеви развоја ловства Општина Беочин

Основни правци развоја ловства су:

 • Повећање бројности популације  аутохтоне крупне и ситне дивљачи;
 • Повећање бројности популације  економски највреднијих врста (јелен, срна, дивља свиња, од пернатих фазан);
 • Побољшање полне и старосне структуре популације крупне дивљачи;
 • Очување ретких и угрожених врста;
 • Унапређење природних станишта;
 • Побољшање  квалитета трофеја;
 • Коришћење дивљачи у ловно-туристичке сврхе;
 • Повећање броја ловно-техничких објеката ( фазанерије и осталих).

Autor: MPG71

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s