CILJEVI RAZVOJA ŠUMARSTVA


 • GODINA ŠUMA – 2011.

  Godina 2011. proglašena je Međunarodnom godinom šuma od strane Ujedinjenih nacija da bi se podigla svest o zaštiti i održavanju šuma za sadašnje i buduće generacije.Godina 2011. proglašena je Međunarodnom godinom šuma od strane Ujedinjenih nacija da bi se podigla svest o zaštiti i održavanju šuma za sadašnje i buduće generacije.

Sveobuhvatni ciljevi korišćenja i uređenja šuma su:

 • Poboljšanje stanja šuma;
 • Pošumljavanje;
 • Korišćenje u skladu sa ekološkim principima.

Poboljšanje stanja šuma može se postići prevođenjem izdanačkih u visoke šume. Povećanje površina pod šumama se može sprovesti na poljoprivrednim zemljištima VI, VII i VIII bonitetne klase, u graničnim zonama industrijskih objekata i saobraćajnica, na područjima  izvorišta voda  i na  jalovištima.

Stalan je  pritisak na šumske resurse. Stoga je potrebno   planski sprečavati realizaciju štetnih odluka drugih sektora (saobraćaj, finansije i dr), koje mogu da rezultiraju nepoželjnom degradacijom  šuma. Striktnom primenom zakonskih propisa uz adekvatnu  procenu uticaja na životnu sredinu i efikasniju međusektorsku saradnju delovaće  se preventivno na pravilan razvoj, negu i očuvanje šumskih biocenoza, šumskog zemljišta, celokupne flore i faune.

Planskim gazdovanjem šumama, uz poštovanje multifunkcionalnosti, a u skladu sa Zakonom o šumama Republike Srbije, sprovođenjem planskih radove na zaštiti, gajenju i korišćenju šuma, ostvarit će se ciljevi razvoja šumarstva, a oni su:

 • Uvećanje površine visokih sastojina planski i kontinuirano;
 • Poboljšanje starosne strukture šuma;
 • Plansko popunjavanje radi obnove šuma;
 • Smanjenje  zapuštenosti šuma osvetljavanjem i čišćenjem;
 • Obezbeđenje boljeg zdravstvenog stanja šuma;
 • Zaštita šumskog fonda od nelegalne seče, štetočina, insekata, biljnih bolesti, požara;
 • Bolje stanje, brojnost, kvalitet i zaštita faune u celini;
 • Zdravstvena stabilnost šumskih ekosistema, bolji uslovi korišćenja ukupnih resursa;
 • Organizovano i kontrolisano sakupljanje i uzgajanje šumskih plodova (voća i pečurki i lekovitog bilja);
 • Očuvanje i unapređenje  posebno vrednih delova prirode;
 • Sveobuhvatno očuvanje i zaštita područja parka „Golija“;
 • Očuvanje ekološke ravnoteže;
 • Korišćenje šuma i šumskih područja za rekreaciju, obogaćivanja lovne i turističke ponude i u kulturološke svrhe izgradnjom rekreativnih, zdravstvenih i lovnih objekata;
 • Povećanje broja zaposlenih kvalifikovanih lica u šumarstvu i lovstvu  radi unapređenja stručne i čuvarske službe;
 • Planiranje i izgradnja manjih  pogona za preradu lekovitog bilja i samoniklog voća i pečurki (izbor proizvoda za kojima postoji tražnja na domaćem i stranom tržištu).

Očekivani rezultati planskog gazdovanja šumama  su:

 • Obnovljene šume odgovarajućim autohtonim vrstama i visokokvalitetnim vrstama;
 • Pravilno negovane šume;
 • Propisno korišćene šume.

Planskim gazdovanjem šumama i vanšumskim zelenilom u skladu sa Zakonom o šumama, ostvariće se sledeći razvojni ciljevi:

 • Propisan sveobuhvatan uzgoj šuma;
 • Očuvanje svih postojećih šuma i vanšumskog zelenila;
 • Zaštita šuma;
 • Pošumljavanje šumskog zemljišta;
 • Podizanje novih šuma na površinama šumskog zemljišta i na prostorima oko saobraćajnica i sl;
 • Propisno korišćenje šuma kako seča drvne mase ne bi premašila obim pošumljavanja.

Autor: MPG71

3 thoughts on “CILJEVI RAZVOJA ŠUMARSTVA

 1. Takođe je i godina hemije.

 2. […] Шуме и остале пошумљене површине у Србији обухватају 1.984.513 ha, што је 25,6 %  њене површине. Подаци указују на значајно заостајање Србије у односу на просек Европе. […]

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s