Novak Đoković and Clothes for Smiles

Ima  plemenih ljudi, koji se zalažu i svojim akcijama trude da se smanje siromaštvo i da se obezbedi sretno detinjstvo deci kroz razvoj edukativnih programa. Siromaštvo je uzrok i obrazovnih razlika.
Jedan od suosnivača projekta Clothes for Smiles je i naš Novak Đoković, koji je izjavio sledeće:
„Today Uniqlo, UNICEF and I launched the projects that will donate $10milion to help improve education for kids in Asia, and finance projects all around the world that are inspired by your ideas and suggestions.For more information please visit http://clothesforsmiles.uniqlo.com/en/about.php.“
„Danas smo Uniqlo, Unicef i ja zajedno pokrenuli projekat kojim se donira 10 miliona dolara za razvoj edukativnih programa za decu Azije i kojim se finansiraju i projekti za decu širom sveta inspirisani vašim idejama i predlozima! Pogledajte više detalja na sajtu projekta http://clothesforsmiles.uniqlo.com/en/about.php.“

 

SVETSKI DAN HRANE, A 870 MILIONA GLADNIH

Danas je svetski dan hrane!?!

Neverovatan je podatak da u svetu umre od gladi 2,5 miliona dece svake godine, a da u XXI veku međunarodna zajednica ne čini više da bi se to sprečilo.

Ujedinjene nacije danas obeležavaju Svetski dan hrane, 16. oktobar, u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona.

“Kada bi se merila neuhranjenost, a ne glad, ne deficit kalorija, već osnovnih hranljivih elemenata za razvoj dece, kao što su jod, gvožđe, vitamini, broj bi bio znatno veći – najmanje 1,5 milijarda”, kazao je De Šuter Frans, specijalni izvestilac UN za pravo na hranu.

 

ОСНОВНЕ КAPAКТEPИCТИКE ЕКСТЕНЗИВНОГ И ИНТЕНЗИВНОГ ОБЛИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

  

 

 

 

 

Екстензиван начин производње                                                       Интензиван начин производње
Традиционална технологија производње Савремена технологија производње
Недовољна снабдевеност радном снагом Добра снабдевеност радном снагом
Недовољна опремљеност и стара механизација Савремена механизација и опремљеност
Уситњеност поседа и велики број парцела Укрупњавање парцела и закуп земљишта
Мања улагања Већа улагања и инвестиције
Разноврсност линија производње Специјализација производње
Непознато и неизвесно тржиште Познато тржиште
Неорганизовани откуп и прерада у домаћој радиности Организовани откуп и транспорт производа
Мањи обим производње и мања укупна вредност производње и добит Већи обим производње и већа вредност производње и добит
Недовољна информисаност Добра информисаност

ЗНАЧАЈ ИНВЕСТИРАЊA У ХЛАДЊАЧЕ ЗА ВОЋЕ

У савременим условима пословања  конкурентност предузећа у великој мери зависи од одређивања и спровођења исправне развојне политике. Да би се развојна политика спровела, велики значај има обезбеђење одговарајућих извора финансирања.

Успешност пословања пољопривредних предузећа и породичних газдинстава, која се баве воћарском производњом,  значајно зависи од висине продајних цена по којима се врши пласман воћа. Као могућност побољшања пословања намеће се изградња хладњача, чиме се отвара могућност да се воће пласира током дужег временског периода по повољнијим ценама. Изградња хладњача може представљати значајан фактор подстицања руралног развоја.

Утврђено је да је подизање хладњаче економски оправдано и финансијски прихватљиво, при чему се већи део инвестиције може финансирати из кредита комерцијалних банака. Изградња оваквих хладњача допринела би у значајној мери развоју руралних подручја у Србији и олакшао би се излазак и пласман воћа на европско тржиште.